Agrochem Intermediates
Agrochem Intermediates
 
Dye Intermediates
Dye Intermediates
 
Pharma Intermediates
Pharma Intermediates
 
Dyestuffs
Dyestuffs
 
 

Huaian Giawing International Co.,Ltd.
56-70 East Taiping Street ,Huaian,Jiangsu 223001,China
Tel:+86-517-83906568  Fax: +86-517-83906598  Email:huainian@giawing.com